Điều khoản và điều kiện noci88

Noci88

Các điều khoản và điều kiện của noci88vn :

Áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web, phần mềm và dịch vụ noci88vn (thuật ngữ “Điều khoản và Điều kiện; Trang web, Phần mềm và Dịch vụ” được định nghĩa bên dưới).Đối với noci88vn, nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này, nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và noci88vn, và bạn nên in một bản sao và cất giữ ở nơi an toàn. Các điều khoản và điều kiện đó có thể thay đổi, như được trình bày bên dưới. Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và các từ và cụm từ khác được định nghĩa như trong các điều khoản và điều kiện sau đây. Các điều khoản này, cùng với Chính sách bảo mật và Quy tắc của noci88vn (gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”), là thỏa thuận cuối cùng giữa bạn và chúng tôi. Trong trường hợp có xung đột với việc bạn sử dụng trang web, phần mềm, dịch vụ và các thỏa thuận khác (bao gồm cả thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản), các điều khoản và điều kiện này sẽ chi phối.

1. Định nghĩa

1.1 Một số từ và cụm từ trong Điều khoản và Điều kiện của noci88vn này có định nghĩa cụ thể, ngoài ra, những từ và cụm từ sau có nghĩa sau:

“Giới hạn tài khoản” đề cập đến các cài đặt do người chơi đặt trong tài khoản để giới hạn số tiền gửi tối đa cũng như số tiền lãi và tiền thưởng hợp pháp được tích lũy trong tài khoản.

“Đặt cược” có nghĩa là bất kỳ hoạt động cá cược, đặt cược hoặc hoạt động tương tự nào do bạn hoặc những người chơi khác thực hiện trên các dịch vụ liên quan của chúng tôi.

“Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để đăng nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập Trang web và Dịch vụ.

“Trò chơi” có nghĩa là đặt cược, cá cược, xổ số hoặc chơi trò chơi tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.

“Phần mềm Trò chơi” có nghĩa là bất kỳ phần mềm, chương trình được cấp phép, tệp dữ liệu hoặc thiết bị nào trên thiết bị được kết nối cho phép bạn truy cập, kết nối và nhập Dịch vụ của chúng tôi.

“Thông tin” có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản 5.1 dưới đây.

“Lợi nhuận hợp pháp” đề cập đến các khoản tiền mà bạn có được một cách hợp pháp, hợp pháp và công bằng trong các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện này. Ngoại trừ các trường hợp sau: (a) hoa hồng mà chúng tôi được hưởng; (b) các khoản phí khác mà bạn chọn trả để sử dụng các dịch vụ của trang web này; (c) khoản hoàn trả từ ngân hàng hoặc nhà cung cấp tài chính khác mà bạn sử dụng cho các sản phẩm dịch vụ liên quan.

“Giấy chứng nhận” có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản 11.3 dưới đây.

“Đơn đăng ký thành viên” có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản 7.1 dưới đây.

“Dữ liệu của chúng tôi” có ý nghĩa được nêu trong điều khoản 10.2 dưới đây.

“Người chơi” có nghĩa là tất cả người dùng của trang web này, bao gồm cả bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

“Quy tắc” đề cập đến các quy tắc và dịch vụ được liệt kê trên trang web của chúng tôi cho các sản phẩm trò chơi khác nhau, mà chúng tôi sẽ thay đổi theo thời gian.

“RNG” (Bộ tạo số ngẫu nhiên) có ý nghĩa như Điều 9.24 dưới đây.

“Dịch vụ” có nghĩa là các điều khoản trò chơi, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

“Phần mềm” có nghĩa là bất kỳ Trang web nào hoặc tất cả phần mềm bao gồm Trang web, bao gồm cả phần mềm chơi game.

“Trang web” có nghĩa là www.noci88.org và các trang web khác mà chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp Dịch vụ.

“Bạn” và “của bạn” chỉ bạn đang sử dụng trang web này.

“Tài khoản của bạn” có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản 7.11 dưới đây.

1.2 Để ngắn gọn chi tiết

Số ít những người được đề cập trong Điều khoản và Điều kiện này cũng bao gồm số nhiều. Tương tự, đại từ nhân xưng cũng bao gồm cô ấy và danh tính cũng bao gồm chức danh sau khi sửa đổi hoặc sửa lại các quy định liên quan và sửa đổi lập pháp thứ hai.

2. Về chúng tôi

2.1 Giới Thiệu

Chúng tôi được đăng ký hợp pháp tại Philippines. 2.2 Chúng tôi cung cấp trang web và các điều khoản dịch vụ dưới sự giám sát của Ủy ban Giám sát Trò chơi Philippines 2.3 Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng. 2.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện này và các tài liệu khác, các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Đăng ký của noci88vn

3.1 Khi bạn đăng ký, bạn chấp nhận và đồng ý:

(a) bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Trang web;

(b) Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi.

3.2 Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của trang web, vui lòng ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức.

3.3 Bạn cần chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

4. Sửa đổi

  4.1 Quyền sử đổi

Chúng tôi có quyền tuyệt đối sửa chữa, cập nhật và sửa đổi các điều khoản và điều kiện và quy tắc này bất cứ lúc nào, và bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web này và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để biết thông tin mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ này thể hiện sự chấp nhận và đồng ý của bạn đối với các điều khoản và điều kiện cũng như quy tắc được sửa đổi và xuất bản mới nhất của chúng tôi.

4.2 Cho đến khi chúng tôi công bố các điều khoản và điều kiện mới nhất, mọi đặt cược sẽ được xác nhận theo các điều khoản và điều kiện hiện được hiển thị trên trang web.

4.3 Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ sửa đổi và cập nhật nào đối với các điều khoản và điều kiện này.

 5. Thông tin và Sở hữu trí tuệ

5.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu có sẵn cho bạn trên trang web bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch tiếp thị, hiệu suất và thống kê, dữ liệu và lịch trình thể thao, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video, nội dung âm thanh và của Chúng tôi dữ liệu (thuật ngữ “dữ liệu của chúng tôi” được định nghĩa trong khoản 10.2), thông tin và phần mềm này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không sử dụng cho mục đích thương mại.

5.2 Nếu không có sự cho phép của pháp luật, bạn không được giả mạo, sao chép, sửa đổi, liên kết, sao chép, lưu trữ, phân phối, trưng bày, truyền hoặc truyền công khai bằng đường dây, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê, cấp phép và phân phối cho người khác, các trang web khác , Thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ web, bảng thông báo, phương tiện truyền thông hoặc thiết bị.

5.3 Phần mềm, dịch vụ và thông tin được cung cấp trên trang web hoặc thông qua thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền và lợi ích trong phần mềm, dịch vụ và thông tin trên trang web được sở hữu, cấp phép và quản lý bởi người cấp phép của chúng tôi. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sở hữu hoặc quan tâm đến phần mềm, dịch vụ và thông tin trên trang web của chúng tôi, trừ khi được nêu rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.

6. Điều khoản sử dụng của noci88vn

6.1 Như các điều khoản sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và cam kết rằng bạn sẽ không vi phạm các điều khoản và điều kiện này bằng cách sử dụng hoặc đăng nhập vào trang web, dịch vụ và / hoặc thông tin của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

6.2 Ngoài tất cả các điều khoản rõ ràng được nêu trong các điều khoản và điều kiện này, bạn cũng đồng ý và cam kết với các điều khoản sử dụng dịch vụ sau:

(a) tất cả các hành động của bạn là nhân danh chính bạn và không nhân danh người khác

(b) bạn bị ràng buộc bởi mọi luật lệ;

(c) bạn không được xác định hoặc được phân loại là một người nghiện cờ bạc;

(d) * Bạn (i) trên 18 tuổi; hoặc (ii) đủ tuổi hợp pháp để đánh bạc;

(e) bạn hoàn toàn hiểu rằng có rủi ro mất tiền trong quá trình đánh bạc và sử dụng trang web và dịch vụ này;

(f) các khoản tiền trong Tài khoản của bạn không phải là tiền gửi bất hợp pháp hoặc trái phép (thuật ngữ “Tài khoản của Bạn” được định nghĩa trong Điều khoản 7 bên dưới);

(g) Bạn không thực hiện hành vi hình sự hoặc bất hợp pháp khác, trái phép hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của bạn để thực hiện hành vi đó và bạn không được sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Dịch vụ và tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong hoạt động rửa tiền và bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật;

(h) Bạn sẽ giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của mình ở một nơi an toàn để tránh bị người khác lợi dụng;

(i) Nếu có bất kỳ rủi ro bảo mật nào trong tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, bạn sẽ ngay lập tức thay đổi mật khẩu của mình và thông báo cho chúng tôi;

(j) Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn, cho dù được thừa nhận hay cho phép;

(k) cho dù có bị nghiêm cấm rõ ràng bởi các Quy tắc hay không, bạn không được sử dụng Dịch vụ, trang web, thiết bị, phần mềm hoặc thông tin theo bất kỳ cách nào gây trở ngại hoặc có khả năng gây trở ngại cho người chơi khác hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào cố gắng đưa ra lợi dụng không công bằng cho người chơi khác;

(l) bạn không được tiến hành hoặc cố gắng hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ hoạt động nào làm suy giảm hoặc có thể làm giảm hiệu suất của Dịch vụ và / hoặc Trang web;

(m) bạn sẽ không gạ gẫm hoặc tìm cách lấy thông tin từ những người chơi khác dưới bất kỳ hình thức nào;

(n) bạn sẽ không tải lên hoặc phân phối bất kỳ tệp hoặc dữ liệu vi rút nào sẽ làm hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến thiết bị, phần mềm, dịch vụ và / hoặc các chương trình trang web;

(o) Việc truy cập vào Dịch vụ và Thông tin thông qua Trang web không bị cấm (i) theo luật, đối với bạn hoặc áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng cá nhân của bạn; hoặc, (ii) theo luật của quốc gia nơi bạn sinh sống áp dụng cho việc bạn sử dụng thiết bị để truy cập trang web này;

(p) Nếu bạn ở các khu vực sau, bạn sẽ không thể sử dụng trang web của chúng tôi:  Hoa Kỳ, Anh Quốc, các khu vực Châu Âu

Chúng tôi và các bên thứ ba thay mặt chúng tôi tiến hành kiểm tra để xác định người chơi trong các khu vực pháp lý này. Xin lưu ý rằng các hạn chế hơn nữa đối với một số dịch vụ trò chơi nhất định thông qua trang web này có thể áp dụng cho người chơi ở các khu vực pháp lý khác, trong trường hợp đó, các dịch vụ trò chơi cụ thể đó sẽ bị hạn chế và / hoặc bị cấm truy cập qua trang web của chúng tôi;

(q) Bạn sẽ không thông đồng với các bên thứ ba để sử dụng bất kỳ thiết bị, rô bốt, bẫy, thuật toán, phần mềm hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ phương pháp nào đã nêu ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ, thiết bị, phần mềm, trang web, dịch vụ được cung cấp thông qua thông tin trang web này hoặc hoạt động của bất kỳ giao dịch nào, bạn cũng thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào có lợi thế không công bằng dưới bất kỳ hình thức nào, chia sẻ thẻ lỗi (nếu có) giữa những người chơi hoặc tạo điều kiện cho sự thông đồng hoặc lừa dối dưới bất kỳ hình thức nào, khai thác cơ sở dữ liệu của bàn tay ( nếu có) hoặc hồ sơ Người chơi, làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu đưa ra quyết định của con người, được thiết kế dưới dạng “bộ dữ liệu” cung cấp lời khuyên thời gian thực về các hành động cần thực hiện trong quá trình chơi trò chơi (bao gồm cả các công cụ phân tích ICM) nhằm ngăn chặn chúng tôi khỏi mọi gian lận và cơ chế Phát hiện gian lận sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước như vậy để xác định người chơi sử dụng phần mềm này trên máy một cách thích hợp và bạn đồng ý với điều này và sẽ không can thiệp vào bất kỳ cơ chế phát hiện nào. Những quy tắc này được áp dụng trong mọi tình huống. Tất cả người chơi phải đại diện cho chính họ và vì lợi ích tốt nhất của họ. Việc đại diện cho người sử dụng lao động, cửa hàng bán lẻ, “trang trại vàng” hoặc bất kỳ hình thức tổ chức hoặc hợp tác nào đều bị nghiêm cấm. Nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào thu được thông qua khai thác dữ liệu, cho dù người chơi có được bởi chính người chơi hay bất kỳ người nào khác, và việc chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào được thu thập hợp pháp với những người chơi khác;

(r) Bạn sẽ không truyền tải bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, kích động, phản cảm về chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc động cơ sẽ được coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự;

(s) bạn không phải là viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, thành viên, đại lý hoặc bất kỳ người thân nào của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty;

(t) bạn sẽ không cản trở việc sử dụng hợp lý Dịch vụ, trang web, phần mềm, thiết bị và / hoặc thông tin, hoặc khởi xướng và / hoặc tham gia các cuộc khảo sát, cuộc thi, chuỗi thư, gửi / chuyển tiếp “thư rác”, hoặc gửi thư hàng loạt;

(u) Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích giải trí cá nhân và bạn không thể sử dụng Dịch vụ cho công việc kinh doanh hoặc một cách kiếm sống;

6.3 Bạn không thể hợp tác với người chơi khác vì quyền lợi, và không thể “chơi nhẹ” với bạn bè. Bạn không thể thực hiện hành vi “đổ chip” (tức là họ không thể cố tình bỏ sót hoặc thao túng trò chơi để chuyển tiền cho bất kỳ người chơi nào khác. Bạn không thể chia sẻ thông tin thẻ lỗi với bất kỳ người chơi nào khác, chơi cùng một trò chơi tiền mặt hoặc tất cả các lệnh cấm / hạn chế này Có thể áp dụng, bất kể có thỏa thuận rõ ràng giữa các bên sử dụng trang web này, mà không gây ra bất kỳ tổn hại thực tế có thể gây ra cho người khác).

6.4 Nếu bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện này, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

6.5 Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này và Khoản 6, mọi khoản tiền thắng cược mà bạn giành được sẽ là tiền thưởng bất hợp pháp và do đó chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả các khoản tiền thưởng đó cho bạn, cho dù theo hợp đồng hay theo cách khác.

7. Quy đinh Đăng ký tài khoản của noci88vn

7.1 Để sử dụng dịch vụ, bạn phải làm theo hướng dẫn trên trang web để điền tài khoản và đơn đăng ký thành viên (sau đây gọi là “đăng ký thành viên”).

 • Khi người chơi đăng ký sử dụng noci88vn đồng nghĩa với việc người chơi đã thực sự đọc, hiểu và đồng ý các quy định về điều khoản, định mức và các quy tắc trò chơi mà noci88vn đưa ra và đồng ý chịu các trách nhiệm pháp lý tương đương.
 • Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện tại noci88vn, người chơi có thể ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

7.2 Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký là chính xác, trung thực và đầy đủ, bao gồm tên, nguồn tiền của bạn (bao gồm chi tiết về tiền gửi, số tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng) và địa chỉ. Khi đăng ký và rút tiền, chúng tôi kiểm tra chi tiết đăng ký được cung cấp bằng các phương pháp nội bộ và các chuyên gia từ các cơ quan phòng chống gian lận bên thứ ba.

 • Người chơi phải cam kết rằng mọi thông tin người chơi cung cấp và sử dụng tại thời điểm đăng ký tài khoản như: Tên người chơi, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ…là chính xác và đầy đủ. Đồng thời, các thông tin đăng ký tài khoản phải trùng khớp với thông tin trên chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng. Bởi nếu thông tin không nhất quán, người chơi sẽ mất quyền yêu cầu cung cấp một số dịch vụ từ noci88vn.
 • Nếu thấy số tiền nạp hiển thị không chính xác, người dùng có nghĩa vụ phải thông báo cho hệ thống chăm sóc khách hàng điều chỉnh, tuyệt đối không được sử dụng số tiền lỗi có liên quan. Bởi trong bất kỳ trường hợp nào, số tiền lỗi có liên quan được coi là số tiền không hợp lệ nên nếu người chơi sử dụng số tiền này để đặt cược thì tất cả các cược sẽ bị hủy và trả lại số tiền cho trang web.

7.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý và thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hiện hành, lệnh tòa, trò chơi liên quan và cơ quan thực thi pháp luật hoặc các Điều khoản và Điều kiện này.

 • Nếu noci88vn phát hiện ra tài khoản người chơi đã được đăng nhập hoặc vi phạm bất cứ một điều khoản nào noci88vn đưa ra, chúng tôi có quyền từ chối phục vụ người chơi, khóa tài khoản, không hoàn lại tiền mà không cần báo trước.
 • Đối với việc khách hàng tham gia khuyến mãi cho thành viên mới hoặc các khuyến mãi khác và đặt cược không hợp lệ,noci88vn có quyền tạm khóa hoặc đóng tài khoản và bộ phận có liên quan sẽ đưa ra hướng giải quyết cụ thể

7.4 Công ty có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và quyết toán và các tổ chức tài chính của chúng tôi cho các dịch vụ thanh toán. Quyền này sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết để thực hiện các Dịch vụ và sẽ được yêu cầu bởi các luật và quy định hiện hành của cơ quan quản lý trò chơi hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

7.5 Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

7.6 Tiền của người chơi (bao gồm tiền gửi, tiền thưởng và tiền thưởng áp dụng) được giữ tại một ngân hàng được chấp thuận theo các yêu cầu bảo vệ người chơi được điều chỉnh bởi các điều khoản của giấy phép Philippines của chúng tôi và được cấp quyền hạn đặc biệt theo luật của Philippines. Bất kỳ số tiền nào được giữ trong tài khoản khách hàng này đều được coi là thuộc về người chơi theo luật pháp Philippines. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá sản, tiền sẽ được hoàn trả cho người chơi trước, theo chỉ đạo của Ủy ban Giám sát Trò chơi Philippines. Sự bảo vệ này áp dụng cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.

7.7 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web cũng như thông tin, tải xuống và cài đặt phần mềm cũng như tham gia vào các dịch vụ không bị pháp luật cấm.

7.8 Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về tuổi và giấy tờ tùy thân để xác minh đơn đăng ký thành viên của bạn (chẳng hạn như ảnh của giấy tờ tùy thân hợp lệ và địa chỉ thanh toán tiện ích đã được xác nhận). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đó ngay lập tức.

7.9 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện hoặc bằng cách khác. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn cho phép chúng tôi truy cập, sử dụng, xử lý và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác thực hoặc kiểm tra nào.

7.10 Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký thành viên của bạn mà không cần nêu lý do.

7.11 Bạn không thể sử dụng dịch vụ cho đến khi chúng tôi chấp nhận đăng ký thành viên của bạn.

7.12 Bạn sẽ được yêu cầu thiết lập một tài khoản dưới tên của bạn (“Tài khoản của bạn”) để sử dụng và truy cập Dịch vụ.

7.13 noci88vn chỉ cho phép mỗi người có duy nhất một tài khoản, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, số điện thoại, cùng một phương thức thanh toán và địa chỉ IP hoặc thiết bị dùng chung (bao gồm địa chỉ IP hoặc thiết bị hiển thị trong thư viện, nơi làm việc hoặc quán cà phê internet). Nếu noci88vn phát hiện hoặc nghi ngờ rằng bạn có nhiều tài khoản, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, kết hợp tất cả các tài khoản này vào một tài khoản, hủy các tài khoản khác hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp kiểm tra cơ sở dữ liệu nội bộ và các cơ quan phòng chống gian lận của chuyên gia bên thứ ba để kiểm tra các chi tiết đăng ký trùng lặp tại thời điểm đăng ký.

 • Nếu người chơi mở hoặc tìm cách mở nhiều tài khoản, vì bất cứ lý do gì, noci88vn có thể ngăn chặn hoặc đóng bất kỳ tài khoản hoặc tất cả các tài khoản của bạn theo quyết định của mình.
 • Người chơi không được phép đăng nhập vào trò chơi(VPN, máy chủ từ xa…) với các địa chỉ IP ảo.

7.14 Bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ cho bạn trong tài khoản tiền của người chơi. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là ngân hàng và chúng tôi sẽ không trả bất kỳ khoản lãi nào trên tài khoản của bạn.

7.15 Nếu người chơi vi phạm các Điều khoản, Dịch vụ này, noci88vn có quyền đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi người chơi đồng ý các quy tắc được quy định.

 • Người chơi phải đồng ý rằng một phần hay toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này là tạm thời và noci88vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm bớt bất kỳ lúc nào để phù hợp với chính sách hoạt động và chăm sóc khách hàng. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo. Các quy tắc và điều khoản sử dụng mới nhất người chơi có thể truy cập thông qua trang web dưới liên kết : Thỏa thuận người sử dụng.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định cuối cùng đều thuộc về noci88vn

8. Thủ tục đặt cược và nhận đặt cược của noci88vn

8.1 Chúng tôi chấp nhận tất cả các trò chơi cờ bạc, cá cược thể thao, cá cược tài chính và Đặt cược vào các mục khác. Tất cả các cược phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của mỗi trò chơi được cung cấp trên trang web cá cược của chúng tôi.

 • Khi tham gia giải trí với những dịch vụ của noci88vn đồng nghĩa với việc người dùng đã hiểu và chấp nhận một điều rằng: noci88vn cung cấp các trò chơi hợp lý, công bằng và trung thực. Do vậy, việc người chơi chiến thắng hoặc gặp rủi ro là chuyện bình thường và người chơi phải chấp nhận các nguy cơ đó.
 • Để tránh tranh chấp: Khi tham gia vào các trò chơi của noci88vn, người chơi nên chú ý theo dõi toàn bộ quá trình chơi hoặc trước khi kết thúc trò chơi, hãy kiểm tra thông tin tài khoản trò chơi, nếu phát hiện những trường hợp bất thường, hãy lập tức liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng để xác minh lại toàn bộ lịch sử truy cập và giao dịch trong hệ thống dữ liệu của noci88vn.

8.2 Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trên trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ đặt cược hoặc bất kỳ sự kiện nào và đặt cược đã được đặt, tất cả các cược liên quan sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi hệ thống nào liên quan đến trang web này, chúng tôi bảo lưu quyền đối với mọi cá cược và / hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu do lỗi đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) Nếu kết quả từ máy của người dùng không nhất quán với kết quả của máy chủ noci88vn thì kết quả được hiển thị bởi máy chủ sẽ là quyết định cuối cùng. Cuối cùng, người chơi đã đồng ý tham gia trò chơi tức là đồng ý với các quy tắc, dịch vụ của noci88vn đã được phổ biến.

(b) chấp nhận sai các cược trên thị trường đóng / tạm ngừng; và

(c) Giải quyết / thanh toán cược không chính xác.

8.3 Công ty noci88vn có quyền từ chối tất cả, một phần hoặc bất kỳ cá cược nào trên trang web vì bất kỳ lý do gì theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền giới hạn bất kỳ cược nào trước khi chấp nhận. (Trang web của chúng tôi không chấp nhận cá cược đơn phương và cá cược kép đã được hệ thống xác nhận, cũng như các phương thức cá cược không có rủi ro)

8.4 Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua internet và / hoặc các thiết bị tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi không chấp nhận đặt cược dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và bất kỳ cược nào không được gửi theo các điều khoản và điều kiện này sẽ bị vô hiệu.

8.5 Công ty có quyền hoãn hoặc từ chối bất kỳ đặt cược nào mà chúng tôi nghi ngờ có khả năng làm hỏng trang web này hoặc hệ điều hành của chúng tôi.

8.6 Bất kỳ cược đặt nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này sẽ bị hủy và được thông báo tại địa chỉ email được cung cấp tại thời điểm đăng ký.

8.7 Không được phép sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm (thường được gọi là “rô bốt”), cho dù thu được vì mục đích thương mại hay do tư nhân phát triển, đều không được phép. Bất kỳ cược nào sử dụng hoặc cố gắng sử dụng những điều trên sẽ bị hủy và tài khoản tương ứng sẽ bị đóng. Bạn sẽ không thông đồng với các bên thứ ba, sử dụng bất kỳ thiết bị, rô bốt, trình thu thập dữ liệu, thuật toán, phần mềm nào, quy trình hoặc phương pháp khác (hoặc bất kỳ phương pháp nào đã nêu ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào dịch vụ, thiết bị, phần mềm, trang web, thông tin hoặc bất kỳ khác có sẵn thông qua thương mại trang web. Bạn cũng thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào tạo ra bất kỳ hình thức lợi dụng không công bằng nào, chia sẻ thẻ lỗi (nếu có) giữa những người chơi hoặc tạo điều kiện cho sự thông đồng hoặc bất kỳ gian lận nào, khai thác cơ sở dữ liệu điện thoại di động (nếu có) hoặc hồ sơ người chơi, làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu mọi người đưa ra quyết định, được thiết kế dưới dạng “khai thác dữ liệu” cung cấp các khuyến nghị trong thời gian thực về các hành động cần thực hiện trong quá trình chơi trò chơi (bao gồm các công cụ phân tích ICM), cố gắng ngăn chặn các cơ chế phát hiện gian lận và gian lận của chúng tôi, bị cấm. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước như vậy để xác định việc sử dụng phần mềm đó trên máy phát cho phù hợp và bạn đồng ý với điều này mà không can thiệp vào bất kỳ cơ chế phát hiện nào. Những quy tắc này được áp dụng trong mọi tình huống.

8.8 Cược sẽ chỉ có hiệu lực với tên người dùng và mật khẩu chính xác và đủ số dư trong tài khoản.

8.9 Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng, các hoạt động và giao dịch trong tài khoản của mình (cho dù việc sử dụng, hoạt động hoặc giao dịch có được bạn cho phép hay không):

(a) tên của bạn; và / hoặc,

(b) số tài khoản của bạn; và / hoặc,

(c) tên người dùng và mật khẩu của bạn.

8.10 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết về cá cược của bạn là chính xác. Khi hệ thống đã nhận tiền cược của bạn (đã đặt thành công), bạn không thể hủy, đảo ngược hoặc thay đổi tiền cược của mình.

8.11 Tất cả hồ sơ cá cược sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu hồ sơ giao dịch của chúng tôi. Dữ liệu nhật ký giao dịch của chúng tôi là bằng chứng giao dịch rõ ràng về các cược của bạn và / hoặc bất kỳ người chơi nào.

8.12 Cược sẽ chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận khi giao dịch được xác nhận trong tài khoản của bạn và lịch sử giao dịch của bạn đã được cập nhật.

8.13 Bạn không được đặt thêm bất kỳ cược nào sau khi đã đặt bất kỳ khoản cược nào hoặc đã biết kết quả. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán hoặc làm mất hiệu lực cá cược của bạn nếu trường hợp trên xảy ra.

8.14 Việc chấp nhận bất kỳ yêu cầu đặt cược nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ do chúng tôi quyết định và chúng tôi có quyền giới hạn bất kỳ yêu cầu đặt cược nào trước khi chấp nhận. Để tránh nghi ngờ, điều khoản 8.14 này không cấm đặt cược “bắt đầu” hoặc “nửa hiệp” như chúng tôi đưa ra.

8.15 Thời gian bắt đầu đặt cược được hiển thị trên thông báo trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu vì bất kỳ lý do gì, trò chơi, sự kiện, sự kiện hoặc cuộc thi của chúng tôi vẫn chấp nhận cược sau khi chúng đã bắt đầu, chúng tôi có quyền hủy bỏ.

8.16 Trừ khi có quy định khác, một môn thể thao hoặc sự kiện, kết quả trận đấu, sự kiện, sự kiện hoặc kết quả thi đấu trong các quy tắc sẽ xác định ngày kết thúc. Bất kỳ nghi ngờ nào sau đó có thể dẫn đến quyết định đảo ngược của trò chơi, sự kiện, sự kiện hoặc cuộc thi có liên quan sẽ không được công nhận và giải quyết ban đầu sẽ được giữ lại.

8.17 Nếu địa điểm tổ chức sự kiện thể thao thay đổi, tất cả các cược đặt cho địa điểm ban đầu sẽ bị vô hiệu.

8.18 Chúng tôi không công nhận các trò chơi, cuộc thi, sự kiện hoặc cuộc thi bị đình chỉ hoặc phản đối hoặc đảo ngược các quyết định tương tự.

8.19 Nếu bạn có nhiều lựa chọn bị hủy, các lựa chọn đang hoạt động còn lại (nếu có) sẽ được giải quyết.

8.20 Bạn xác nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược và thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và chỉ được cố định tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược có liên quan.

8.21 Khi hệ thống bị lỗi, bất kỳ loại tỷ lệ cược và kết quả thị trường nào không chính xác và tất cả các cược sẽ bị hủy. Khi một lỗi được sửa chữa, chúng tôi có thể theo quyết định của mình (nhưng không nhất thiết) cho phép bạn chọn một tỷ lệ cược và đặt cược dòng chính xác khác.

8.22 Chúng tôi sẽ không chấp nhận cá cược của bạn vào bất kỳ trận đấu, sự kiện hoặc sự kiện nào cùng một lúc.

8.23 Quyết định của chúng tôi liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào là quyết định cuối cùng và mang tính quyết định.

8.24 Bạn thừa nhận rằng kết quả của trò chơi xáo trộn và chia nhỏ, lăn bóng, lắc xúc xắc, xổ số và các kết quả được tạo ngẫu nhiên khác phụ thuộc vào trình tạo số ngẫu nhiên (RNG) hoặc trò chơi trực tiếp có sẵn trên trang web như một phần của dịch vụ và bạn đồng ý chấp nhận những trò xáo trộn và tách như vậy, lăn bóng, lăn xúc xắc, trò chơi đã chơi, xổ số và các kết quả trực tiếp hoặc được tạo ngẫu nhiên khác là kết quả cuối cùng và không thể thay đổi.

9. Giao dịch nạp tiền và thanh toán rút tiền tài khoản noci88vn của bạn

9.1 Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM, tên chủ thẻ phải trùng với tên trong đơn đăng ký của thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên chủ thẻ và tên trong đơn đăng ký thành viên có liên quan.

 1. Nếu người chơi nạp tiền qua các ngân hàng trực tuyến một thời gian dài chúng tôi không nhận được. Xin hãy gọi ngay đến dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/7. Ví dụ: Nếu tên người gửi tiền và tên tài khoản không đồng nhất, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một lá đơn đề nghị để gửi lên đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
 2. Các thành viên gửi tiền qua bên thứ 3 hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng để thông báo số tiền và thời gian gửi tiền để chúng tôi có thể xác nhận càng sớm càng tốt.
 3. Nếu bạn sử dụng tiền gửi ngân hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến, noci88vn sẽ kiểm tra hoạt động chính thức của trang web đó và xác nhận tài khoản tiền gửi. Nếu khoản tiền gửi được sử dụng tại thời điểm đó mà không có xác nhận gửi về thì noci88vn sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất đó.
 4. Tiền gửi tối thiểu là 50.000VND. Nếu người chơi muốn biết thêm các thông tin để gửi tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

9.2 Theo luật, bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản nợ mà bạn có với noci88vn hoặc Công ty. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố ý hủy bỏ, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào và bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi tất cả mọi tổn thất phát sinh do việc hủy bỏ, từ chối hoặc thu hồi.

9.3 Chúng tôi có quyền chấm dứt sự tham gia của bạn và / hoặc từ chối yêu cầu rút tiền của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng nào đối với phần thưởng.

9.4 Tiền thắng cược hợp pháp của bạn, không bao gồm tiền thắng cược hợp pháp phát sinh từ các cược, hoạt động hoặc trò chơi có liên quan.

9.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sai sót trong quá trình thanh toán. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ cược hoặc giao dịch nào do sai sót trong quá trình thanh toán. Nếu bạn phát hiện ra rằng số dư tài khoản của mình không khớp, bạn phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

9.6 Theo luật, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí hoặc lệ phí đối với tiền thắng cược hợp pháp.

9.7 Nếu số tiền được gửi vào tài khoản của bạn là do nhầm lẫn, trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt khi biết lỗi. Bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản của bạn do sai sót sẽ bị coi là vô hiệu và trong trường hợp có đủ tiền trong tài khoản của bạn, số tiền đó sẽ ngay lập tức được trả lại cho chúng tôi từ tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản của mình, bạn cũng nên nhanh chóng trả lại số tiền tương tự cho chúng tôi. Tiền đã được gửi nhầm vào tài khoản của bạn không thể được sử dụng để đặt cược. Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào và / hoặc đặt cược do số tiền được thanh toán sai. Để tránh nghi ngờ, bạn vẫn có thể giao dịch và / hoặc đặt cược với số dư bạn có trong tài khoản của mình nếu bạn có số dư và tiền không chính xác trong tài khoản của mình.

9.8 Theo đây, bạn đồng ý, đảm bảo và tuyên bố rằng, với sự đồng ý của Công ty, bạn sẽ không ghi nợ, hủy bỏ hoặc từ bỏ khoản tiền gửi trong tài khoản của mình. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ điều nào ở trên, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi mọi chi phí, khiếu nại, tổn thất và chi phí phát sinh từ đó, đồng thời hoàn trả, bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất, nếu không chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào như vậy phát sinh, bao gồm cả bất kỳ của chúng tôi chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi các khoản tiền đó.

9.9 Chúng tôi bảo lưu quyền rút tiền tiến hành bất kỳ và tất cả các kiểm tra danh tính, tín dụng và xác minh khác đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào theo luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: luật hoặc quy định hiện hành số tiền tối thiểu). Nếu cần thiết, khách hàng phải điền đầy đủ thông tin cá nhân như Photo Chứng minh nhân dân, bằng lái xe, sao kê các giao dịch ngân hàng, hộ khẩu… Bạn đồng ý cung cấp tất cả thông tin chúng tôi yêu cầu khi tiến hành kiểm tra xác minh như vậy. Chúng tôi có quyền tạm ngưng / hạn chế tài khoản của bạn và rút tiền trừ khi quá trình xác minh diễn ra tốt đẹp.

9.10 Tổng tiền cao nhất được phát mỗi ngày do khách hàng rút được, tức tổng tiền thắng tất cả các cách cá cược sẽ được tính theo đẳng cấp VIP. Mỗi lần rút tiền ít nhất là 50,000 VND, hạn mức rút tiền cao nhất trong 1 lần là 1,000,000,000 VND. Hạn mức rút tiền trong 1 ngày là 5,000,000,000 VND.Khách hàng VIP sẽ được hạn mức rút tiền cao hơn. noci88vn hứa hẹn khách hàng sẽ rút tiền trong vòng 5 phút (Ngoại trừ các trường hợp mạng lưới ngân hàng phải bảo trì, mất kết nối)

9.10 Trong bất kỳ trường hợp nào, quyền quyết định cuối cùng đều thuộc về noci88vn.

10. Thu lợi nhuận hợp pháp của noci88vn

10.1 Lợi nhuận hợp pháp sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Để yêu cầu rút tiền từ tài khoản của bạn, bạn có thể được yêu cầu xuất trình hoặc cung cấp các tài liệu điều tra bắt buộc do chúng tôi yêu cầu. Đây thường là bản sao của giấy tờ tùy thân (chẳng hạn như hộ chiếu, chứng minh thư hoặc bằng lái xe) và giấy tờ xác nhận địa chỉ của bạn (chẳng hạn như hóa đơn điện nước). Chúng tôi có thể yêu cầu bản sao các tài liệu khác của bạn để chống lại gian lận và / hoặc rửa tiền.

10.2 Nếu bạn rút hơn 20.000 RMB, 4000USD, 50.000.000VND trong một khoảng thời gian duy nhất hoặc tích lũy từ tài khoản của mình trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày, bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Theo Điều khoản 10.10, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các kiểm tra xác minh, tín dụng và xác minh khác đối với bất kỳ hoạt động nào của bạn vào bất kỳ lúc nào theo yêu cầu và / hoặc được yêu cầu bởi luật và quy định hiện hành đối với tài khoản của bạn.

10.3 Nếu được ngân hàng phát hành của bạn cho phép, lợi nhuận hợp pháp của bạn sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ ATM của bạn. Người nhận tiền thắng cược hợp pháp phải là người đã gửi tiền và đặt cược.

10.4 Chúng tôi có quyền hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các cược liên quan nếu bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Đồng thời, chúng tôi cũng có quyền khấu trừ các quỹ tài khoản liên quan.

11. Khuyến mãi ưu đãi và tiền thưởng của noci88vn

11.1 Tất cả các ưu đãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt đều được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này, và ngoài các điều khoản và điều kiện cụ thể của ưu đãi, noci88vn có thể giới thiệu chúng theo thời gian. Chúng tôi có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc thưởng hoặc khuyến mãi. Để được hưởng tất cả các tiền thưởng hoặc ưu đãi, người chơi phải tuân thủ toàn bộ các quy định và điều khoản bổ sung đi kèm khuyến mãi. Tất cả các ưu đãi VNĐ sẽ được tính theo múi giờ(GMT+8)

11.2 noci88vn có thể chặn, từ chối, đình chỉ, đình chỉ hoặc hủy tài khoản của bất kỳ người chơi nào như vậy nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn hoặc bất kỳ người chơi nào khác đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng (hoặc hưởng lợi từ) tiền thưởng hoặc khuyến mãi khác trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu noci88vn phát hiện ra bất kỳ nhóm hoặc cá nhân khách hàng nào sử dụng tiền thưởng không trung thực hoặc bất kỳ hành vi lợi dụng các chương tr&a

Tham khảo thêm các nhà cái